La Junta Administrativa

 

Està formada per quatre càrrecs escollits per l’assemblea de la Secció.

Presidència

Isabel Reina

Vicepresidència d’activitats

Jaume Figuera

Tresoreria

Alfons Carreño

Secretaria

Mònica Pedret