CONSELLS TÈCNICS I DE SEGURETAT

ORIENTACIÓ A LA MUNTANYA. MAPA I BRÚIXOLA

TECNICA DE BASTONS

CONSELLS DE SEGURETAT

COMUNICACIONS EMERGENCIA

NEU AMB FERRAN LATORRE

METEOROLOGÍA I SEGURETAT A LA MUNTANYA

SENYALS DE SOCORRO A UN HELICÒPTER